سنگ راف آمیتیست

تومان95,000

موجود
شابک محصول: SAAM1
آمیتیست به عنوان جواهر توسط مصریان باستان به کار گرفته می شده و بر روی آن حکاکی انجام می شده است. مهره هایی از آمیتسیت از قبرهای آنگلوساکسون ها در انگلستان یافت شده است.سربازان یونان باستان اعتقاد داشتند سنگ آمیتیست باعث حفظ خونسردی انها شده و از آنها درجنگ محافظت می کند.