سنگ راف کوارتز

تومان105,000

موجود
شابک محصول: SRK3
کوارتز يک ويژگي خاص دارد که آن خاصيت پيزو الکتريسيتي است ، به اين معني که هنگامي که تحت فشار يا جريان الکتريسيته قرار مي گيرد، الکتريسيته ساکن توليد مي کند. به همين دليل در ساعت هاي کوارتز و ساير وسايل کنترل کننده فرکانس به کار مي رود.